Alt Uriner Sistem Obstruksiyonlarında Yeni Fetoskopik Tedavi Modaliteleri

Alt üriner system tıkanıklıkları anne karnındaki bebeklerin yaklaşık 1/5000 ile 1/10.000 in de görülmektedir. Daha çok erkek bebekleri etkileme eğiliminde olan hastalık uretra atresizi, uretra tıkanıklığı ya da en çok da posterior uretral valv (PUV) denilen şekliyle ortaya çıkmaktadır.

Anne karnında bebeğin idrarının dışarıya akıtılamaması bebeğin suyunda azlığa neden olmakta bu durumda da bebeğin akciğerleri gelişememekte bu nedenle de bebeklerin çoğu anne karnında yaşasa bile doğumdan hemen sonra akciğer yetmezliği nedeniyle kaybedilmektedir. Bebeklerin önemli bir kısmı da anne karnında iken göbek kordonunun bası altında kalması nedeniyle sıkıntı ya da ölümle karşı karşıya gelmektedirler. Bu olguların anne karnında tedavi edilmemesi halinde kaybedilme ihtimali yaklaşık %90 olarak bildirilmektedir.

Anne karnında tedavi eilmediği halde sağ kalan az sayıdaki bebekte de idrar çıkısının olmaması nedeniyle üriner sistemin üst kısımlarında biriken idrar nedeniyle böbrek gelişimi olumsuz etkilenmekte, bebekler hayatta kalsalar bile diyaliz ya da böbrek nakil hastası olarak hayatlarına devam etmektedirler.

Anne karnında idrarın mesaneden akıtılamaması durumunda idrarın bir kateter yardımıyla (vesikoamniyotik şant: VAS) idrarın tahliye edilmesi neneğin suyunun az olmasını önleyerek akciğer gelişiminin önündeki engeli ortadan kaldırmaktadır. Bu durum bebeklerin hayatta kalmasına yardımcı olmaktadır. Gerçekten de bu tür tıkanıklıklarda idrarın bir katetter (VAS) kateteri (Resim 1) yardımıyla tahliye edilmesi bu bebeklerin %10 civarında olan yaşama şanslarını 4-5 kat arttırmakta %50’lere çıkarmaktadır.

 

 

Son zamanlarda bir kamera yardımı ile anne karnındaki bebegin idrar torbasına girerek bu tür tıkanıklık sorunlarını hem tanımak hem de tadavi etmek mümkün hale gelmiştir. Yaklaşık 2.2 mm kalınlığında bir fetoskop (Resim 2) ile bebeğin idrar torbasınıniçine girilerek tıkanıklığa neden olan valv (PUV) lazer ya da sıvı ile açılmakta ve normalde olması gerekken gibi idrar akışı sağlanabilmektedir.

Quintero RA 1995’den adapte edilmiştir)

Teknik yeni olmakla birlikte sonuçları oldukça yüzgüldürücü görünlemtedir.  İlk veriler VAS ile yaklaşık %50 civarında olan bebeğin yaşama şansının yeni tanımlanan fetoskopi teknği ile %70-75’lere çıkarılabildiğini göstermektedir.

Anne karnında idrar akışında tıkanıklığa neden olan sorunlara VAS ya da fetoskopi ile tedavinin bebeklerin hayatta kalma şansını 5- 7 kat arttırdığını göstermiş olmamıza rağmen bebeğin böbreklerini tam olarak koruyup koruyamadığı tam olarak ortaya konulabilmiş değildir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top