ANNE KARNINDAKİ (FETÜS) ALT İDRAR YOLLARI TIKANIKLIKLARI

(Fetal Lower Urinary Tract Obstructions)

Posterior Uretral Valv (PUV) anne karnında tanı alan ve yine anne karnında iken tedavi ile bebeklerin yaşama şansının arttığı gösterilen nadir durumlardan birisidir. PUV sıklığı 5 ile 10bin doğumda bir olarak bildirilmektedir. Anne karnındaki bebeğin idrar torbasından idrar çıkısında oluşan tıkanıklık nedeniyle idrar çıkışı azalmakta ve bu nedenle de bebeğin suyu az olmaktadır. Suyu az olan fetüsün akciğer gelişimi olumsu etkilenmekte bu hastalığa sahip bebeklerin neredeyse yüzde 75’i ya anne karnında ya da doğduktan sonraki dönemde kaybedilmektedir. Anne karnındaki bebeğin idrarının akışının sağlanması bebeğin suyunun az olmasını engelleyecek akciğer gelişimine katkı sağlamakta ve bu sayede bebeğin hayatta kalmasına olumlu katkı sağlamaktadır.

Fetal idrarın fetal mesaneden dışarıya akışının sağlanması için yapılan ilk uygulamalar idrarın mesaneden amnion boşluğuna akışını sağlayacak kateterler olmuştur (vezikoamniyotik sant kateteri).

Vesikoamniyotik sant kateteri ile yapılan çalışmalarda kateter uygulamasının bebeklerin hayatta kalmasına olumlu katkı sağladığı ve yasama şansını yaklaşık iki kat arttırdığı seklinde sonuçlar vermiştir. Her ne kadar bebeklerin hayatta kalma şanslarını arttırsa da alt idrar yollarındaki tıkanıklık nedeniyle idrarın dışarı akamaması ve geriye doğru birikmesi yüzünden bebeklerin böbrekleri zarar gördüğünden vezikoamniyotik sant kateteri uygulamalarının bebeklerin böbreklerini koruduğu ve ileriki hayatlarında böbrek yetmezliğine gidişi engellediği net olarak ortaya konulamamıştır.

Gelişen teknoloji ve endoskopik minimal invaziv yaklaşımlar sayesinde son zamanlarda fetüsün idrar torbasına kamera yardımı ile girilerek (fetal sistoskopi) öncelikle mesane çıkışında tıkanıklığa neden olan (posterior uretral valf, uretra atrezisi, stenoz vb) sorunun tam olarak ne olduğu anlaşılabilmekte, arkasından da tıkanıklığı gidermek mümkün ise bu gerçekleştirilebilmektedir. Bu sayede bebeğin idrar akışı sağlanmakta amniyon sıvısının az olması engellenmekte, akciğer gelişimine katkı sağlanarak bebeğin hayatta kalma şansı arttırılabilmektedir. Fetal sistoskopi ile birlikte tıkanıklığa neden olan posterior uretral valfin lazer ile açılması (Fetoskopik lazer valf ablasyonu) son zamanlarda uygulanan ve ümit veren yaklaşımdır. Bebeklerin hayatta kalmalarına ve böbrek fonksiyonlarının korunmasına katkı sağladığına dair güncel veriler gelmektedir. Biz de klinik yönetimimizde posterior uretral valf (PUV) olgularında anne karnında ameliyata uygun olan bebeklerde fetal sistokopik lazer valf ablasyonunu uygulamaktayız.

Fetal alt üriner obstruksiyonların yönetiminde anne karnında operasyon kararı almadan önce fetüste ilave yapısal ya da kromozomal sorunlar olup olmadığının araştırılması, uygun olan olguların multidisipliner ekip çalışması ile yönetilmesi yerinde olacaktır.

Anne karnında müdahaleden önce genişlemiş mesane ve üreterler ile müdahaleden 4 hafta sonra düzelmiş böbrek toplayıcı sistemi ve küçülmüş mesane ile birlikte normale dönmüş amniyon mayii.

PAYLAŞIN