Polip Nedir Nasıl Oluşur

Endometrial polipler uterusun endometrial kavitesi (boşluk)’nde görülen birkaç mm den birkaç cm’ye kadar büyüklüklerde olabilen saplı ya da geniş tabanlı yumuşak doku tümörleridir. Poliplerin içerisinde uterusun endometrial tabakasın ait bez yapıları stroma ve kan damarlarının varlığı endometrial kaynakla olduğunu desteklemektedir.  Uterus kavitesinde sınırlı kalabilecekleri gibi servikse (rahim ağzı) ve hatta vajene kadar sarkan poliplere de rastlamak mümkündür. Hipertansiyon, obezite ve bazı ilaçların kullanımı ile birlikte yaş polip gelişimi için risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır ,tanı yöntemlerine ve çalışılan hasta gruplarına bağlı değişiklik göstermekle birlikte kadınların % 7  ile % 35’inde polip görüldüğü bildirilmektedir.

Polipler Ne Tür Şikayetlere Neden Olurlar

Polipler ile birlikte görülen en sık şikayet kanamadır. İster doğurganlık çağında olsun isterse de menopozda olsun endometrial poliplerin neden olduğu en sık şikayet kanamadır. Doğurganlık çağındaki kanamalar genellikle kanama miktarının ve/veya süresinin artması, ara kanamaların olması şeklindeyken, menopoz dönemindeki hastalarda menopoz sonrası (postmenopozal) kanama şeklinde yakınmalara neden olurlar.  Polipler nadiren herhangi bir şikayete neden olmadan sessizce büyürler ve tesadüfen tespit edilirler.

Polipler Kısırlığa Neden Olur mu

Poliplerin infertilite (kısırlık) nedeni olabileceğine dair bilimsel veriler mevcuttur ve kısırlığa neden olabilir. Ne tür bir mekanizma ile kısırlığa neden olduğu tam olarak ortaya konulabilmiş olmasa da hipotezler tubaya ait ostium (tüpün rahim içine girdiği kısım)da fonksiyon bozulması, spermlerin o bölgede ileriye doğru geçişinin etkilenmesi, döllenmiş yumurtanın endometriuma tutunmasında ya da tutunmuş embrionun gelişiminin devam etmesinde sorunlar oluşturması şeklindedir.

Polipler Kanserleşir mi

Endometrial poliplerin çoğu iyi huylu yapılardır. Yine de çalışma gruplarına göre sıklığı değişmekle birlikte poliplerin yüzde sıfır ile yüzde 12 arasında hiperplastik ya da kanser olduğu rapor edilmiştir.  Hastaların menopozda olması, hipertansiyonu olması, ileri yaşta olması Tamoksifen gibi ilaçlar kullanıyor olması ve büyük boyutlarda olması durumunda kanser olma ihtimalinin daha yüksek olduğu rapor edilmektedir.

Polip Tanısı Nasıl Konulabilir

Polipler genellikle düzensiz kanama şikayeti ile gelenlerde nadiren de tesadüfen bakılan ultrasonografi ile tanınabilir. Ultrasonografi ile polip tanısı yapılırken testin duyarlılığı kesin değildir. O nedenle polip tanısı için ilave testler gerekebilir. Uterus kavitesi içine steril serum fizyolojik verilerek ve eşliğinde ultrasonografi bakılarak gerçekleştirilen Salin İnfusion Sonografı (SİS) poliklinik koşullarında gerçekleştirilebilen yardımcı bir tanı yöntemidir. İhtiyaç durumunda MR dan da tanı amacıyla ya da ayırıcı tanı amacıyla yararlanılabilmektedir. Endometrial poliplerin kesin tanısı histeroskopi ile konulabilir. Histeroskopi ile doğrudan kamera yardımıyla uterusun iç kısmını görmek ve mevcut patolojileri doğrudan tanımak mümkündür.

Polipler Nasıl Tedavi Edilir

Endometrial poliplerin tedavisi genelden ziyade hastanın ve polipin özellikleri göz önüne alınarak yapılmaktadır. Doğurganlık çağında tesadüfen saptanan, hiçbir soruna neden olmayan 1 cm den küçük polipler gözlemlenebilir. Bu grup poliplerin kendiliğindne kaybolma şanslarının olduğu bildirilmektedir. Gonadotropin releasing hormon anologları, östrojen ve progesteron içeren kombine preparatlar, sadece progesteron içeren preparatlar ve progesteron salan rahim içi araşların da potansiyel olarak polipler üzerine küçültücü etki potansiyelleri olmakla birlikte bu tedavilerde güvenlik, yarar ve zarar hesaplamalarının iyi yapılması uygun olacaktır.

Histeroskopi

Poliplerin tanısında ve tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Hem rahim içinin tam olarak görüntülenmesini hem de polip vs. gibi sorunların tedavi edilmesine fırsat sağlamaktadır. Polip haricinde başka patolojilerin olup olmadığı da histeroskopi ile gözlemlenebilmektedir. Definitif tanı ve tedavi için en uygun seçenek olarak günümüzde ön plana çıkmaktadır.

Figure 1 de histeroskopi ile yönettiğimiz büyük bir endometrial polip in çıkartılmasına ait video görüntüsü.

PAYLAŞIN