Fetal Sistoskopik Girişim

Alt üriner system tıkanıklıkları anne karnındaki bebeklerin yaklaşık 1/5000 ile 1/10.000 in de görülmektedir. Daha çok erkek bebekleri etkileme eğiliminde olan hastalık uretra atresizi, uretra tıkanıklığı ya da en çok da posterior uretral valv (PUV) denilen şekliyle ortaya çıkmaktadır.

Anne karnında bebeğin idrarının dışarıya akıtılamaması bebeğin suyunda azlığa neden olmakta bu durumda da bebeğin akciğerleri gelişememekte bu nedenle de bebeklerin çoğu anne karnında yaşasa bile doğumdan hemen sonra akciğer yetmezliği nedeniyle kaybedilmektedir. Bebeklerin önemli bir kısmı da anne karnında iken göbek kordonunun bası altında kalması nedeniyle sıkıntı ya da ölümle karşı karşıya gelmektedirler. Bu olguların anne karnında tedavi edilmemesi halinde kaybedilme ihtimali yaklaşık %90 olarak bildirilmektedir.

Anne karnında tedavi eilmediği halde sağ kalan az sayıdaki bebekte de idrar çıkısının olmaması nedeniyle üriner sistemin üst kısımlarında biriken idrar nedeniyle böbrek gelişimi olumsuz etkilenmekte, bebekler hayatta kalsalar bile diyaliz ya da böbrek nakil hastası olarak hayatlarına devam etmektedirler.

Anne karnında idrarın mesaneden akıtılamaması durumunda idrarın bir kateter yardımıyla (vesikoamniyotik şant: VAS) idrarın tahliye edilmesi neneğin suyunun az olmasını önleyerek akciğer gelişiminin önündeki engeli ortadan kaldırmaktadır. Bu durum bebeklerin hayatta kalmasına yardımcı olmaktadır. Gerçekten de bu tür tıkanıklıklarda idrarın bir katetter (VAS) kateteri (Resim 1) yardımıyla tahliye edilmesi bu bebeklerin %10 civarında  lan yaşama şanslarını 4-5 kat arttırmakta %50’lere çıkarmaktadır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top