Histeroskopi Nedir?

Histeroskopi uterusun (rahim) içinin bir kamera yardımı ile görüntülenmesi olarak tanımlanır. Günümüz teknolojisi vücudumuzdaki pek çok bölgenin kamera yardımı ile görüntülenmesine ve gerekirse bu işlem sırasında müdahale edilmesine imkan tanımaktadır. Örneğin karın içine kamera yardımı ile görüntülenmesi (laparaskopi), eklem içerisine girilerek görüntülenmesi, idrar torbası içerisine girilerek görüntülemesi (sistoskopi) gibi pek çok endoskopik cerrahi imkanı günümüzde mevuttur.

Histeroskopi Nasıl Yapılır?

Histeroskopi, monitöre bağlanan bir kamera sistemi ile gerçekleştirilmektedir. İşlem herhangi bir kesi işlemi gerçekleştirilmeden vajenden girerek ve rahim ağzından geçerek rahimin (yterus) içine varılması şeklinde gerçekleştirilir. İşlem sırasında anestezi gerekiyorsa (operatif hisreroskopi) hastaya anestezi vermek gerekecektir. Anestezi gerekmiyorsa (ofis histeroskopi) o takdirde anestezi ihtiyacı olmamaktadır hastalar bu işlemi kolayca tolere etmektedir.

Histeroskopinin Çeşitleri var mıdır?

Histeroskopi yapılma amacına bağlı olarak 2 şekilde sınıflandırılabilir:

  1. Tanısal (Ofis) Histeroskopi
  2. Operatif Histeroskopi

Tanısal Histeroskopi:

Ofis histeroskopi uterusun içerisini değerlendirmek amacıyla yaklaşık 4 mm çapında aletler kullanılarak ve bu aletlerin içerisinden 2 mm lik teleskoplar geçirilerek gerçekleştirilmektedir. Ofis histeroskopi için kişinin rahim ağzının genişletilmesine ve hatta vajinal spekulum takılmasına gerek yoktur. Yanı histeroskopi işlemi herhangi başka bir işleme gerek kalmadan doğrudan vajenden ve rahim ağzından rahim içine girilerek gerçekleştirilebilmektedir. Ofis histeroskopi adından da anlaşılacağı üzere ayaktan ofis koşullarında gerçekleştirilebilmektedir. Ofis histeroskopi sırasında rahim içinde görüntü elde edebilmek için rahim genellikle bir çeşit sıvı ya da serum fizyolojik ile şişirilmekte ve görüntü bu şekilde sağlanabilmektedir. Ofis histeroskopi genellikle rahimin içerisinde herhangi bir patoloji olup olmadığını araştırmak için uygulanmaktadır. Yine de histeroskopi aletinde telekop kanalından başka daha küçük bir kanal bulunmaktadır ve bu kanaldan gönderilen aletler ile rahim içindeki minimal yapışıklıkların açılması ya da ipi görünmeyen rahim içi araçların (Spiral) çıkartılması mümkündür.

Operatif Histeroskopi:

Operatif Histeroskopi temel donanımlar ofis histersokopi ile benzer olan ancak daha geniş çaplı bir histeroskopi donanımı ile operatif alet girişine izin veren bir sistemdir. Yaklaşık 10 mm çapında bir donanımdır ve bu çapın içerisinden hem kamera hem de cerrahi müdahale için aletler girebilmektedir. Rahim ağzının histeroskopi için genişletilmesine ihtiyaç vardır ve bu işlem ağrılı olacağı için anestezi uygulanmaktadır. Yine rahimin içerisinde kamera ile görüntü alabilmek için sıvı ile rahim içinin şişirilmesi gerekmektedir.

Histeroskopi Ne İşe Yarar?

Dünyada histeroskopi rahim içindeki sorunların anlaşılabilmesi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir.

Vajinal Kanama: Normal adet düzeninden sapma özellikle de kanama süresi ve miktarının artması ile birlikte olan durumlar histeroskopinin yaygın kullanıldığı alanlardan birisidir. Düzensiz kanamaları olan hastalarda histeroskopi hem rahim içerisinde bir patoloji (endometriyal polip, miyom, kanser vs) görülmesine imkan sağlar hem de miyom ya da poliplerde histeroskopi ile çıkartılma imkanı sağlar. Kanser durumunda da görülen dokulan biyopsi alınmasına ve tanı konulmasına olanak sağlar. Histeroskopi ile rahim içinde herhangi gözle görülür bir patolojisi olmayan hastalarda da endometriyumdna biyopsi alınarak rahim içinde kalınlaşma vb. durumların aydınlatılması sağlanabilmektedir.


Tüp Bebek (IVF) Öncesi Değerlendirme: Üreme Endokrinolojisi Ve İnfertilite ile uğraşanlar embriyo transferi yapmanda önce zaman zaman uterusun içini görme ihtiyacı hissetmektedirler. Böyle durumlarda ofis histeroskopi ile uterusun içinin değerlendirmesi mümkün olmaktadır.

Amaca Yönelik Opeatif Histeroskopi:

Uterusun içine ait endometriyal polip ya da miyom varlığında operatif histeroskopi planlanarak önceden bilinen polip ya da miyomların çıkartılması mümkündür ve bu amaçla da histeroskopi yapılabilmektedir.

Uterusa (rahim) Ait Doğumsal Patolojilerin Tedavisi:

Uterusun gelişimi sırasında bazen uterus içinde septum (halk arasında rahimde perde olarak da bilinmektedir) varlığında operatif histeroskopi ile bu septum ortadan kaldırılmaktadır.

İstmosel Tedavisi:

Sezaryen ile doğumlardan sonra nadir de olsa sezaryen kesi yerinin olduğu alanda iyi iyileşememeye bağlı istmosel denilen kese çeklinde bir tür fıtık oluşabilmektedir. İstmosel tedavisinde bazen operatif histeroskopi yeterli olurken bazen de eş zamanlı laparaskopi yapılarak kombine tamir yöntemi gerekebilmektedir.

Rahim (uterus) İçindeki Yapışıklıkların Tedavisi:

Rahime yapılan müdahalelerden (miyom çıkartılması, polip çıkartılması, sezaryen, küretaj gibi işlemler) sonra rahim içerisinde yapışıklıklar meydana gelebilmektedir. Bu durum tıpta Asherman Sendromu olarak bilinmektedir. Bu durumda adet kanamalarının miktarı ya azalmaktadır ya da hiç adet kanaması olmamaktadır. Bu durum gebe kalmakta da zorluklar meydana getirmekte ve kısırlığa neden olabilmektedir. Asherman sendromu olgularında operatif histeroskopi yapılarak yapışıklar cerrahi olarak açılabilmektedir.

Kayıp Rahim İçi Araçların (RIA: Spiral) çıkartılması:

Rahim içine uygulanan ve doğum kontrolü sağlayan araçlar (Spiral: RIA) bazen rahim içinde yer değiştirebilmektedirler. Bu durumda spiralin ipi vajinal muayenede görülememektedir. RIA (Spiral)lar bazen rahimde delinme, idrar torbasına doğru gidip idrar torbasında delinme, arkada barsağa doğru hareket edip barsakta delinme ya da karın içerisine gitme gibi sorunlara neden olabildiklerinden, ipi görünmeyen RIA’ların çıkartılması işlemi uygulanmaktadır. Bu işlem ofis histeroskopi donanımı ile rahatlıkla gerçekleştirilebilmektedir.

Histeroskopinin Riskleri Var mıdır?

Histeroskopi genel olarak kesi oluşturmadan yapılan bir işlem olması nedeniyle risksiz gibi görünse de bazı durumlarda riskler barındırmaktadır. Rahime ilk giriş sırasında ya da operatif histeroskopi sırasında rahimin delinmesi, karşılaşılan komplikasyonlardan birisidir. Histeroskopi sırasında kanama, rahimin içinin şişirilmesi sırasında hiperosmolar sıvı kullanılması durumunda intoksikasyon, işlemden sonra gelişebilecek enfeksiyon ve yine bu enfeksiyona bağlı ortaya çıkabilecek ikincil rahim içi yapışıklıklar da oluşabilecek komplikasyonlar arasındadır. Operatif histeroskopi için anestezi işlemi gerekeceği için anesteziye bağlı genel komplikasyonlar (akciğer enfeksiyonu: pnömöni, akciğerde havalanma azlığına bağlı sorunlar (atelektazi) vb. da nadir de olsa histeroskopi işlemine bağlı komplikasyonlar olarak karşımıza çıkabilmektedir.

Histeroskopi Ne Zaman Yapılmalıdır?

Histeroskopi zamanlaması işlemin ne amaçla yapılacağı ile yakından ilişkilidir. Histeroskopi ameliyatı rahimin içini değerlendirmek amacıyla yapılacak ise rahimin içinin henüz kalınlaşmadığı adet kanamasının ilk günlerinde yapılması tercih edilecektir. Uzun süren kanamaları olanlarda gün belirlemek mümkün olamayacağı için özel bir zamanlama düşünülmeden ilk uygun zamanda yapılabilmektedir. Yine rahim içindeki diğer patolojilere (polip, yapışıklı, miyom gibi) bağlı tedavi amacıyla yapılacak histeroskopiler için de özel zamanlamalar genellikle gerekmemektedir.

Düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

Sosyal Medya'da paylaşabilirsiniz.

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Scroll to Top