Miyom Nedir, Neden Oluşur

Miyom, kadınlarda görülen en sık rahim tümörüdür. Doğurganlık cağındaki kadınların neredeyse dörtte birinde miyom tespit edilebilmektedir. Myomların tam olarak nereden kaynaklandığı tartışmalı olsa da rahim içerisindeki damara düz kaslarından kaynaklandığı düşüncesi ağır basmaktadır. Myomların ne sebeple ortaya çıktığı yani miyom oluşumunu tetikleyen mekanizma tam olarak bilinmese de doğurganlık çağında ortaya çıkması, menopozda hacimlerinin küçülmesi östrojen hormonu ile bağlantılı olduğu sonucunu çıkartmaktadır. Gebelik gibi yüksek östrojen düzeyi durumlarında büyümesi de bu düşünceyi ayrıca desteklemektedir.

Miyom Rahimin Neresinde Yerleşir

Myomlar rahim duvarının içinde (intramural miyom), rahim dışını örten zarın hemen altında (subseröz), rahimin içine (endometrial kavite) doğru büyüyecek şekilde (submukoz), rahim dışında ve rahime bir kök ile bağlı şekilde (saplı miyom) pek çok lokalizasyonda oluşabilir ve de büyüyebilirler (Sekil 1).

Myoma Uteri (Miyom)

 

Myomlar Zararlı mıdır Ne Tür sorunlara Neden Olurlar

Myomlar genellikle iyi huylu tümörler olup myom görünümünde olup içerisinde kötü hücre barındıran (kötü huylu/kanser) olgular oldukça nadirdir. Yine de takip sırasında hızlı büyüyen miyom görünümlü kitlelerde kanser açısından dikkatli olmakta yarar vardır.

Myomlar büyüklükleri ve rahimde yerleştikleri yerler bakmından pek çok soruna neden olabilirler. Örneğin rahimin içine doğru büyüyen myomlar düzensiz kanamalar, gebe kalmakta zorluklar ve düşük (gebelik kaybı) gibi sorunlara neden olurken dışarıya doğru büyüyen miyomlar sessizce kalabilirler ve tesadüfen fark edilebilirler.  Rahimin ön tarafında bulunan idrar torbasına bası yapan miyomlar sık sık idrara çıkma ve önde bası hissine neden olurken arka taraftaki barsağa doğru bası yapan miyomlar dışkılama zorluğu, kabızlık, cinsel ilişki sırasında ağrı gibi şikayetlere neden olabilirler.

 

Miyomları Gebelik Üzerine Etkileri var mıdır

Miyomlar yerleşim yerine bağlı olarak gebe kalmakta zorluk ya da gebe kalamama (kısırlık) gebeliğin devam ettirilmesinde zorluk (düşük, gebelik kaybı), plasentanın altında yerleşmeleri durumunda plasentadan bebeğin temel ihtiyaçlarının aktarılmasında zorluk ve bebekte gelişme geriliği gibi sorunlara neden olabilirler. Miyomlar gebelikteki hormonal değişiklikler nedeniyle gebelikte büyürler ve gebelik öncesi büyüklüklerinin iki katına ve daha fazla hacimlere ulaşabilirler. Ayrıca bu büyüme sırasında içlerinde dejenerasyon ile birlikte ağrıya neden olabilirler. Gebelik oluşması ve gebelikte her şeyin yolunda gitmesi durumunda da yine yerleşim yerine bağlı olarak zor doğum, sezaryenle doğum ihtimalinde artış, doğum sonu kanama miktarında artış gibi ilave sorunlara da neden olabilirler.

 

Miyomlar Nasıl Tedavi Edilmelidir

Miyom tedavisi genellikle hastaların sorunlarına göre bireyselleştirilerek yapılmaktadır. Tesadüfen saptanan, hastada herhangi bir şikâyete ya da soruna neden olmayan küçük hacimli miyomlar herhangi bir tedavi uygulamadan takip edilebilirler. Büyük hacimli, hastalarda şikâyete neden olan (gebe kalamama, düşük, ağrı, düzensiz kanamalar vb) miyomlar potansiyel olarak tedavi gerektirecek miyomlardır ve hastaların durumuna, miyomların yerleşim yerine ve tipine göre tedavi planlaması yapılmaktadır.

 

Miyom Tedavi Seçenekleri Nelerdir

Miyomlar için cok farklı tedavi seçenekleri mevcuttur. Bazı ilaçlar miyomların küçülmesini sağlayabilmektedir. Ancak ilaçların kesilmesinden sonra kişi menopoza girmeyecekse miyomların yeniden büyümesi beklenir. O nedenle miyomlar için ilaç tedavisi yaygın uygulanılan tedavi yöntemi değildir. Miyomlarin çıkartılması (miyomektomi) miyomlar için kalıcı tedavi fırsatı sağlamaktadır. Miyom alma ameliyatları (miyomektomi) açık ameliyatla (laparatomi ile miyomektomi), kapalı (laparaskopik miyomektomi), vajinal yoldan (vajnal miyomektomi) ya da histeroskopi ile (histeroskopik miyomektomi) gibi pek çok yoldan ve çok sayıda teknik ile gerçekleştirilebilir. Tedavi planlaması ve hangi tedavinin uygulanacağı hususu hastanın ve miyomların durumu ile ilgili olarak hasta ile istişare edilerek ve hasta aydınlatılarak verilmektedir. Farklı tedavilerin birbirine göre üstünlükleri ya da dezavantajları karar verirken göz önünde bulundurulmalı ve tartışmalıdır. Miyom tedavisinin bir başka şekli de miyomları besleyen damarların anjiografi ile kapatılmasıdır (embolizayon). Bu yöntemde miyom olduğu düşünülen tümör hakkında patolojik inceleme yapılamaması ve miyomların tamamen ortadan kalkmaması dezavantaj olarak görülmektedir.

 

Sezaryen Sırasında Miyom Alma Ameliyatı Yapılır mı

Sezaryen sırasında görülen miyomların çıkartılması konusu her zaman tartışma konusu olmuştur. Bazı otoriteler rahime giden kan akımının gebelikte çok fazla olduğu ve bu nedenle miyomektomi sırasında daha fazla kanama beklendiği ayrıca doğumdan sonra miyomların hacimlerinin küçüleceği düşüncesi ile sezaryen sırasında miyom alma işleminin (miyomektomi) yapılmasını önermemektedirler. Bazı otoriteler ise çıkartılması kolay olan ya da miyomektomi yapılması zorunlu sayılabilecek miyomlarin çıkartılmasını uygun görmektedirler. Burada belirleyici olan hususun hastanın ve miyomun özellikleri ile birlikte, hekimin tecrübesi, hastane koşullarının ve kan ihtiyaçlarının karşılanabilme potansiyeli olduğu düşünülebilir ve tedavinin tüm bunlar göz önüne alınarak planlanması uygun olacaktır.

PAYLAŞIN