Posterior Üretral Valf (PUV) anne karnında tanı alan ve yine anne karnında iken tedavi ile bebeklerin yaşama şansının arttığı gösterilen nadir durumlardan birisidir. PUV sıklığı 5 ile 10 bin doğumda bir olarak bildirilmektedir. Anne karnındaki bebeğin idrar torbasından idrar çıkısında oluşan tıkanıklık nedeniyle idrar çıkışı azalmakta ve bu nedenle de bebeğin suyu az olmaktadır. Suyu az olan fetüsün akciğer gelişimi olumsu etkilenmekte bu hastalığa sahip bebeklerin neredeyse yüzde 75’i ya anne karnında ya da doğduktan sonraki dönemde kaybedilmektedir. Anne karnındaki bebeğin idrarının akışının sağlanması bebeğin suyunun az olmasını engelleyecek akciğer gelişimine katkı sağlamakta ve bu sayede bebeğin hayatta kalmasına olumlu katkı sağlamaktadır.

Play Video

Fetal idrarın fetal mesaneden dışarıya akışını sağlanması için yapılan ilk uygulamalar idrarın mesaneden amniyon boşluğuna akışını sağlayacak kateterler olmuştur (vezikoamniyotik sant kateteri).

Vesikoamniyotik sant kateteri ile yapılan çalışmalarda kateter uygulamasının bebeklerin hayatta kalmasına olumlu katkı sağladığı ve yasama şansını yaklaşık iki kat arttırdığı seklinde sonuçlar vermiştir. Her ne kadar bebeklerin hayatta kalma şanslarını arttırsa da alt idrar yollarındaki tıkanıklık nedeniyle idrarın dışarı akmaması ve geriye doğru birikmesi yüzünden bebeklerin böbrekleri zarar gördüğünden vezikoamniyotik sant kateteri uygulamalarının bebeklerin böbreklerini koruduğu ve ileriki hayatlarında böbrek yetmezliğine gidisi engellediği net olarak ortaya konulamamıştır.

Kendi yönettiğimiz genişlemiş mesane ve ureterler ile azalmış amniyon mayiisi olan Posterior Üretral Valf olgusu (vesikoamniyotik sant kateteri takilmadan önce).

Vesikoamniyotiksant işleminden 5 hafta sonra fetal böbreklerde genişlemenin kaybolduğu ve fetal mesanenin küçülmesi ile birlikte amniyon sıvısının arttığının tespiti.

Gelişen teknoloji ve endoskopik minimal invaziv yaklaşımlar sayesinde son zamanlarda fetüsün idrar torbasına kamera yardımı ile girilerek (fetal sistoskopi) öncelikle mesane çıkışında tıkanıklığa neden olan (posterior üretral valf, üretral atrezisi, stenoz vb.) sorunun tam olarak ne olduğu anlaşılabilmekte, arkasından da tıkanıklığı gidermek mümkün ise bu gerçekleştirilebilmektedir. Bu sayede bebeğin idrar akışı sağlanmakta amniyon sıvısının az olması engellenmekte, akciğer gelişimine katkı sağlanarak bebeğin hayatta kalma şansı arttırılabilmektedir. Fetal sistoskopi ile birlikte tıkanıklığa neden olan posterior üretral valfin lazer ile açılması (Fetoskopik lazer valf ablasyonu) son zamanlarda uygulanan ve ümit veren yaklaşımdır. Bebeklerin hayatta kalmalarına ve böbrek fonksiyonlarının korunmasına katkı sağladığına dair güncel veriler gelmektedir. Biz de klinik yönetimimizde posterior üretral valf (PUV) olgularında anne karnında ameliyata uygun olan bebeklerde fetal sistokopik lazer valf ablasyonunu uygulamaktayız. Fetal alt uriner obstruksiyonlarin yönetiminde anne karnında operasyon kararı almadan önce fetüste ilave yapısal ya da kromozomsal sorunlar olup olmadığaraştırılmasılmasi, uygun olan olguların multidisipliner ekip çalışması ile yönetilmesi yerinde olacaktır.

Fetoskopik lazer uyguladigimiz olgunun Perinatoloji dergisinde yayimlanmis makalesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Fetoscopic laser valve ablation in the posterior urethral valve case with intrauterine diagnosis

PUV (posterior üretral valf) idrar torbasından idrarın çıkmasını sağlayan üretra denilen yapının arka kısmında (idrar torbasından ilk çıktığı yerde) normalde olmaması gereken bir zar (valf/kapakçık) bulunması ve bu kapakçığın, idrarın mesaneden çıkışın engel olarak idrar torbasının boşalmasını engellemesi ve bu şekilde idrarın idrar yollarında geriye doğru birikmesi olarak değerlendirilebilir.

PUV ameliyatının anne karnında tedavisi vezikoamniyotik şant (VAS) ya da fetoskopik lazer ile gerçekleştirilmektedir. VAS ameliyatlarında şantın yerinden oynaması, tıkanması gibi dorunlar yaşanırken, fetoskopik lazer ameliyatlarında işlem başarısızlığı, düşük, erken doğum, bebeğin sularının gelmesi ya da lazer uygulamasına bağlı fistül gibi sorunlarla karşılaşılabilmektedir.

Fetal terapi için uygulanan ameliyatların süresi ameliyatın tipine göre değişmektedir. Bir saatten kısa süren ameliyatlar olduğu gibi birkaç saat devam eden ameliyatlar da olabilmektedir.

PUV ameliyatında vezikoamniyotik şant takılacak ise bu müdahale için hazırlanmış şant kateterleri, kateterin bir ucu bebeğin idrar torbasının içinde, diğer ucu da bebeğin amniyon sıvısının olduğu amniyotik kese içinde kalacak şekilde yerleştirilir. Fetoskopik lazer uygulanacak ise anneye anestezi, bebeğe göbek kordonundan anestezi ve kas gevşetici ilaçlar verildikten sonra fetoskopi cihazı ile bebeğin idrar torbasına girilir. Posterior üretra görülerek valf lazer ile ablasyon yapılarak tıkanıklık açılır.

PUV ameliyatı ülkemizde yapılabilmektedir.

Düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

Sosyal Medya'da paylaşabilirsiniz.

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Scroll to Top