Fetoskopi Nedir?
Kasım 11, 2022
Amniyotik Bant Sendromu Nedir?
Kasım 11, 2022
Fetoskopi Nedir?
Kasım 11, 2022
Amniyotik Bant Sendromu Nedir?
Kasım 11, 2022

Posterior Üretral Valv Nedir?

Posterior Üretral Valv (PUV) anne karnında tanı alan ve yine anne karnında iken tedavi ile bebeklerin yaşama şansının arttığı gösterilen nadir durumlardan birisidir. PUV sıklığı 5 ile 10 bin doğumda bir olarak bildirilmektedir. Anne karnındaki bebeğin idrar torbasından idrar çıkısında oluşan tıkanıklık nedeniyle idrar çıkışı azalmakta ve bu nedenle de bebeğin suyu az olmaktadır. Suyu az olan fetüsün akciğer gelişimi olumsuz etkilenmekte bu hastalığa sahip bebeklerin neredeyse yüzde 75’i ya anne karnında ya da doğduktan sonraki dönemde kaybedilmektedir. Anne karnındaki bebeğin idrarının akışının sağlanması bebeğin suyunun az olmasını engelleyecek akciğer gelişimine katkı sağlamakta ve bu sayede bebeğin hayatta kalmasına olumlu katkı sağlamaktadır.

Video-1: Anne karnında operasyon haberi.

Fetal idrarın fetal mesaneden dışarıya akışını sağlanması için yapılan ilk uygulamalar idrarın mesaneden amniyon boşluğuna akışını sağlayacak kateterler olmuştur (vezikoamniyotik kateteri). Vesikoamniyotik sant kateteri ile yapılan çalışmalarda kateter uygulamasının bebeklerin hayatta kalmasına olumlu katkı sağladığı ve yasama şansını yaklaşık iki kat arttırdığı şeklinde sonuçlar vermiştir. Her ne kadar bebeklerin hayatta kalma şanslarını arttırsa da alt idrar yollarındaki tıkanıklık nedeniyle idrarın dışarı akmaması ve geriye doğru birikmesi yüzünden bebeklerin böbrekleri zarar gördüğünden vezikoamniyotik sant kateteri uygulamalarının bebeklerin böbreklerini koruduğu ve ileriki hayatlarında böbrek yetmezliğine gidisi engellediği net olarak ortaya konulamamıştır.

Görsel-1: Kendi yönettiğimiz genişlemiş mesane ve ureterler ile azalmış amniyon mayiisi olan Posterior Üretral Valv olgusu (vesikoamniyotik sant kateteri takilmadan önce).

Video-2: Vesikoamniyotiksant işleminden 5 hafta sonra fetal böbreklerde genişlemenin kaybolduğu ve fetal mesanenin küçülmesi ile birlikte amniyon sıvısının arttığının tespiti.

PUV Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Gelişen teknoloji ve endoskopik minimal invaziv yaklaşımlar sayesinde son zamanlarda fetüsün idrar torbasına kamera yardımı ile girilerek (fetal sistoskopi) öncelikle mesane çıkışında tıkanıklığa neden olan (posterior üretral valv, üretral atrezisistenoz vb.) sorunun tam olarak ne olduğu anlaşılabilmekte, arkasından da tıkanıklığı gidermek mümkün ise bu gerçekleştirilebilmektedir. Bu sayede bebeğin idrar akışı sağlanmakta amniyon sıvısının az olması engellenmekte, akciğer gelişimine katkı sağlanarak bebeğin hayatta kalma şansı arttırılabilmektedir. Fetal sistoskopi ile birlikte tıkanıklığa neden olan posterior üretral valvin lazer ile açılması (Fetoskopik lazer valv ablasyonu) son zamanlarda uygulanan ve ümit veren yaklaşımdır. Bebeklerin hayatta kalmalarına ve böbrek fonksiyonlarının korunmasına katkı sağladığına dair güncel veriler gelmektedir. Biz de klinik yönetimimizde posterior üretral valv (PUV) olgularında anne karnında ameliyata uygun olan bebeklerde fetal sistokopik lazer valv ablasyonunu uygulamaktayız. Fetal alt uriner obstruksiyonlarin yönetiminde anne karnında operasyon kararı almadan önce fetüste ilave yapısal ya da kromozomsal sorunlar olup olmadığı araştırılmalı, uygun olan olguların multidisipliner ekip çalışması ile yönetilmesi yerinde olacaktır.

Fetoskopik lazer uyguladigimiz olgunun Perinatoloji dergisinde yayimlanmis makalesine buradan ulaşabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

1Posterior üretral valv nedir?
Posterior Üretral Valv (PUV) anne karnında tanı alan ve yine anne karnında iken tedavi ile bebeklerin yaşama şansının arttığı gösterilen nadir durumlardan birisidir.
Posterior Üretral Valv Nedir?
selahattinkumru.com adresinde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değil bilgilendirme niteliğindedir. Ayrıca çerezler ve KVKK ile ilgili bilgilendirmeye KVKK Detay kısmından ulaşabilirsiniz. Lütfen şartları kabul ettiğinize dair beyanı onaylayın.
KVKK Detay